Czemu się wzburzyli poganie, a ludzie rozmyślają próżne rzeczy? NARODY, STRZEŻCIE SIĘ!

Czemu się wzburzyli poganie, a ludzie rozmyśla próżne rzeczy? NARODY, STRZEŻCIE SIĘ!

Komentarz Eleison nr DCCCVIII (808)

Komentarze Eleison Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Ryszarda Williamsona

7 stycznia 2023 https://fsspxr.wordpress.com/komentarze-eleison/

biskup williamson

Starotestamentowy zbiór 150 psalmów, podobnie jak reszta Pisma Świętego, ma za pierwszego autora Wszechmogącego Boga, z kolei różne osoby, które On natchnął do ich skomponowania, zwłaszcza król Dawid, są jedynie instrumentalnym autorem psalmów. W obliczu grozy walki w okopach podczas I wojny światowej Wielka Brytania wysyłała każdego ze swoich żołnierzy na front z egzemplarzem Nowego Testamentu i Psalmów w kieszeni. W obliczu grożących nam okropności III wojny światowej, Czytelnicy niniejszych „Komentarzy” wykażą się mądrością, jeśli zapoznają się z Bożym podręcznikiem modlitwy – Psalmami. Nie straciły one wcale na aktualności.

Oto na przykład Psalm 2, który trafia prosto w sedno kwestii III wojny światowej – narody powinny bardziej zwrócić uwagę na Wszechmogącego Boga i Jego Jednorodzonego Syna, Mesjasza, Naszego Pana Jezusa Chrystusa, ponieważ Bóg istnieje, szydzi z ich głupich wysiłków, aby przeciwstawić się Jemu i wypędzić Jego Syna z Jego świata, a narody zapłacą za to, jeśli wkrótce się nie opamiętają. Psalm składa się z czterech części wskazanych poniżej:

I Narody na próżno knują przeciwko Bogu Ojcu i Jezusowi Chrystusowi

1 Czemu się wzburzyli poganie, a ludzie rozmyślali próżne rzeczy? 2 Stanęli wespół królowie ziemscy, a książęta zeszli się w gromadę przeciw Panu, i przeciw Chrystusowi [Mesjaszowi] jego. 3 Potargajmy związki ich: i zrzućmy z siebie jarzmo ich.

Od roku 1717 masoneria tworzona była przez wrogów Boga zasadniczo w celu zniszczenia Kościoła katolickiego. Ze swoim hasłem „Wolność, Równość, Braterstwo” tak skutecznie zainfekowała ludzkie umysły bezbożnym humanizmem, że w 2023 roku niewielu żyjących współcześnie ludzi może sobie wyobrazić, że ich kolosalnym problemem jest odwrócenie się od Boga. Będą musieli nauczyć się tego przez cierpienie.

II Wszystkie takie spiski skazane są na porażkę i karę.

4 Który mieszka w niebiesiech, naśmieje się z nich: a Pan szydzić z nich będzie. 5 Tedy będzie mówił do nich w gniewie swoim i w zapalczywości swéj potrwoży je. 6 A jam jest postanowion królem od niego nad Syonem, górą świętą jego, opowiadając przykazanie jego.

Współczesny człowiek, który nie ma pojęcia o Panu Bogu, nie zdaje sobie sprawy, jak śmieszne przed Bogiem są wszystkie jego teatrzyki i podżeganie do wojny. 

Ale współczesny człowiek powinien uważać, bo jeśli będzie dalej gniewał Boga, III wojna światowa będzie niszczycielska. Bożym rozwiązaniem jest „święta góra Syjon”, czyli Jerozolima Starego Testamentu, symbolizująca tutaj „świętą górę” Nowego Testamentu, czyli Kościół katolicki.

III Boskie rozporządzenie, na mocy którego Jezus Chrystus jest Królem królów i Panem wszystkich narodów

7 Pan rzekł do mnie: Tyś jest synem moim, Jam ciebie dziś zrodził. 8 Żądaj odemnie, i dam ci pogany dziedzictwo twoje, a osiadłość twą kraje ziemie. 9 Będziesz je rządził laską żelazną: a jako naczynie garncarskie pokruszysz je.

Boski Ojciec rodzi z wieczności Boskiego Syna, a kiedy Boski Syn staje się człowiekiem w wybranym momencie ludzkich dziejów, wtedy musi tylko zwrócić się z prośbą, a Ojciec da mu „wszelką władzę na niebie i na ziemi” (Mt 28, 18). Taką władzę, że gdyby grzechy ludzi uczyniły to koniecznym, nie tylko Ukraina, ale wszystkie narody świata mogłyby zostać roztrzaskane na kawałki.

IV Wniosek praktyczny: narody, miejcie się na baczności; błogosławieni są pobożni

10 A teraz królowie rozumiejcie: ćwiczcie się, którzy sądzicie ziemię. 11 Służcie Panu w bojaźni: a radujcie się mu ze drżeniem. 12 Chwyćcie się nauki, by się kiedy nie rozgniewał Pan: i nie poginęliście z drogi sprawiedliwéj: gdyby się w krótce zapalił gniew jego. Błogosławieni wszyscy, którzy w nim ufają.

Bojaźń Boża jest początkiem mądrości. Pogarda współczesnego człowieka wobec Pana Boga może mieć straszne konsekwencje.

Ale dusze, które słusznie boją Go boją, nie muszą, nawet w 2023 roku, nikogo innego się lękać.

Kyrie eleison