Badania CDC: Zaszczepieni i niezaszczepieni rozprzestrzeniają wirusa w takim samym stopniu


Opublikowane najnowsze badania naukowców[1] zatrudnionych przez amerykańską federalną agencję „Centra Kontroli i Prewencji Chorób” (Centers for Disease Control and Prevention – CDC) i prowadzących te badania na zlecenie i finansowane przez tę agencję, wykazują jednoznacznie, że osoby w pełni zaszczepione „przeciwko Covid-19”, które zainfekowały się „wirusem SARS-CoV-2” (tzw. breakthrough infection), przyczyniają się do jednakowej transmisji wirusa, jak osoby niezaszczepione.
 
Badania przeprowadzono wśród więźniów federalnych zakładów karnych w okresie od lipca do sierpnia 2021 roku, chcąc znaleźć odpowiedź na pytanie o występowanie dużej transmisji „koronawirusa” wśród wysoko wyszczepionej populacji więźniów.
Badaniami objęto 95 uczestników, z których 78 (czyli 82%) to osoby w pełni zaszczepione; pobrano niemal tysiąc wymazów, które poddawano testom RT-PCR.
Wyniki badań zaskoczyły naukowców CDC, gdyż – cytat – „nie znaleziono znaczącej różnicy w czasie trwania pozytywnego wyniku RT-PCR pomiędzy w pełni zaszczepionymi uczestnikami, a niezaszczepionymi„[1]. W obu przypadkach mediana wynosiła 13 dni.
W konkluzji padają zalecenia dla lekarzy, aby OSOBY W PEŁNI ZASZCZEPIONE, KTÓRE ZARAZIŁY SIĘ TZW. KORONAWIRUSEM „BYŁY TRAKTOWANE JAKO NIE MNIEJ ROZNOSZĄCE WIRUSA NIŻ OSOBY NIEZASZCZEPIONE”.
Jakkolwiek badania opublikowane na stronie mdeRxIv nie uzyskały jeszcze recenzji (peer reviewed), to są na tyle wybuchowe, że nie wiadomo jak postąpi agencja CDC, gdyż przeczą one dotychczasowym zapewnieniom, zarówno czynników rządowych, tzw. ekspertów oraz producentów tzw. szczepionek, dotyczące transmisji „koronawirusa” oraz skuteczności preparatów rozprowadzanych jako „szczepionki przeciwko Covid-19”.
Można spodziewać się KILKU WERSJI ROZWOJU WYDARZEŃ: przedłużania procesu recenzji; usiłowania zdyskredytowania swoich własnych badań; medialnego wyciszenia; bądź takiego przeinaczenia wyników, aby można było wykorzystać je do dalszej propagandy wyszczepiania ludzkości nieskutecznymi i niebezpiecznymi preparatami genetycznymi. 
Oczywiście należy mieć zawsze na uwadze fakt, że wszystkie tego typu badania prowadzone są za pomocą nieskutecznych testów PCR, i że istnieje wielka wątpliwość czy w ogóle istnieje tzw. wirus  SARS-CoV-2.
Ponadto, cała tzw. pandemia została wygenerowana jako etap inżynierii społecznej służącej do przebudowy świata w ramach tzw. resetu. Jednym z zasadniczych elementów resetu jest wprowadzenie narzędzi identyfikujących każdego mieszkańca globu (certyfikaty), a tzw. szczepionki służąc temu celowi przyczyniają się również do umożliwienia genetycznej modyfikacji w sposób podobny do oprogramowania komputerowego, z wprowadzaniem – poprzez kolejne szczepienia – coraz to nowych elementów kodu.
 ===================
Przypisy:
1. Wyniki opublikowano na medRxiv w dokumencie pt „Transmission potential of vaccinated and unvaccinated persons infected with the SARS-CoV-2 Delta variant in a federal prison, July-August 2021”
2. „No significant differences were detected in duration of RT-PCR positivity among fully vaccinated participants (median: 13 days) versus those not fully vaccinated (median: 13 days; p=0.50), or in duration of culture positivity (medians: 5 days and 5 days; p=0.29).”
Oprac. www.bibula.com 2021-11-20 https://www.bibula.com/?p=129239