Wcześniej ekskomunikowany, o. Rupnik wygłosił kazanie wielkopostne dla papieża i Kurii Rzymskiej. Żyjący i działający siewca rozpusty i zgorszenia w kościele posoborowym.

Rupnik – żyjący i działający siewca rozpusty i zgorszenia w kościele posoborowym.

W 2020 roku, wcześniej ekskomunikowany, o. Rupnik wygłosił w Watykanie kazanie wielkopostne dla papieża i Kurii Rzymskiej.

========================================

Poniższy tekst jest przerażający. Nigdy dotąd nie zetknąłem się z tak potworną, zbrodniczą rozpustą. Ani jej cynicznym tolerowaniem. Ogarnęły mnie wątpliwości czy wolno relacje z takiej ohydy upubliczniać. Czy nie zgorszy.

Na szczęście mogłem spytać się uczciwego, katolickiego biskupa. Zapoznał się z tekstem, sprawę Rupnika znał wcześniej. Odpowiedział mi stanowczo, że prawdę należy nagłaśniać. Poznanie takich faktów może wyrwać niektóre osoby słabsze ze szponów szatańskiej rozpusty. W Imię Boże więc publikuję. Mirosław Dakowski.

==========================================

https://remnantnewspaper.com/web/index.php/articles/item/6301-exclusive-alleged-rupnik-victim-pens-open-letter-to-jesuits-vatican

Watykan – The Remnant uzyskał kopię listu wysłanego sześć miesięcy temu przez domniemaną ofiarę jezuickiego artysty ks. Marko Iwana Rupnika do najwyższych władz Kościoła, z zapytaniem, dlaczego nie podjęto żadnych działań w tej sprawie, ponieważ słoweński kapłan nadal uważany za wiarygodnego nauczyciela.

List datowany na 5 czerwca 2022 roku i wysłany przez byłą siostrę zakonną o pseudonimie Anna – która w mijającym  tygodniu udzieliła głośnego wywiadu włoskim mediom, szczegółowo opisując zakres deprawacji, której rzekomo doświadczyła – został zaadresowany do przełożonego generalnego jezuitów, ojca Arturo Sosy, i oraz do 17 hierarchów i urzędników watykańskich.

Znaleźli się wśród nich; jezuita kardynał Luis Ladaria, Prefekt Dykasterii Nauki Wiary; kardynał Angelo De Donatis, Wikariusz Rzymu; oraz jezuita, biskup Daniele Libanori, biskup pomocniczy Rzymu, któremu Kongregacja Nauki Wiary (KNW) powierzyła prowadzenie wstępnego dochodzenia w sprawie wspólnoty zakonnej, której współzałożycielem jest ks. Rupnik.

Anna rozpoczyna swój list od podkreślenia, że próbuje “po raz kolejny przerwać krąg milczenia i wykluczenia, w którym znajdowałam się przez wiele, zbyt wiele lat: dwadzieścia osiem, jakie minęły od mojej pierwszej skargi na stosowanie  przemocy i nadużyć psychofizycznych i duchowych, przez ks. Marko Rupnika.”

“Jestem zdumiona faktem, że pomimo poważnych oskarżeń, które mu postawiono i w związku z którymi zostałam ponownie wezwana do złożenia zeznań, ks. Rupnik nadal prowadzi wykłady w całych Włoszech i zamieszcza swoje katechezy na YouTube” – kontynuowała, powołując się na rekolekcje, które słoweński jezuita wygłosił dla księży w Larino we Włoszech 10 maja 2022 roku.

W wywiadzie udzielonym włoskim mediom 18 grudnia, Anna opisała dziewięć lat wykorzystywania jako “zejście do piekła” i powiedziała, że “seksualna obsesja Ojca Rupnika nie była spontaniczna, ale głęboko związana z jego koncepcją sztuki i myślą teologiczną”.

W czerwcowym liście napisała: “Proszę Kościół o dostrzeżenie mojego cierpienia” i dodała: “Jako ofiara i Chrześcijanka czuję się w obowiązku przebaczyć ojcu Rupnikowi, ale jednocześnie mam prawo do słowa prawdy ze strony Kościoła na temat zgłoszonych faktów.”

Zakończyła swój list, pisząc: “Pociesza mnie często deklarowane przez Kościół pragnienie przejrzystości w odniesieniu do spraw takich jak te, których byłam ofiarą, i oczekuję odpowiedzi”.

List polecony, który wysłała pół roku po tym, jak zeznawała na prośbę biskupa Libanori podczas wstępnego dochodzenia prowadzonego przez KDW, nie doczekał się odpowiedzi.
Cztery miesiące później, w październiku 2022 roku, sprawa została zamknięta po tym, jak podjęto decyzję o nieściganiu ze względu na przedawnienie – pomimo faktu, że ojciec Rupnik został tymczasowo ekskomunikowany w maju 2020 roku za przestępstwo wykorzystania konfesjonału w celu rozgrzeszenia kobiety, z którą podejmował aktywność seksualną.
Biskup Libanori odkrył domniemane seryjne nadużycia, kiedy KDW (obecnie Dykasteria Nauki Wiary – DNW) wysłała go do Słowenii, aby zbadał wspólnotę zakonną, do której należała Anna w latach 1987-1994.
W swoim zeznaniu, złożonym 10 grudnia 2021 roku, była zakonnica powiedziała, że wspomina “bolesne wydarzenia, które wielokrotnie pogrążały mnie w rozpaczy, aż do szukania śmierci, uciekając ze Wspólnoty.”
Powiedziała, że “W tamtym czasie trudno mi było sobie wyobrazić, że w nadużyciach uczestniczyło wiele innych sióstr” 

Drugi list

Oprócz listu Anny, Remnant uzyskał dostęp do drugiego listu, wysłanego do tych samych dostojników, przez inną byłą zakonnicę z tej samej wspólnoty, którą nazywamy “Teresą”, aby chronić jej tożsamość. Powiedziała ona, że była “pośrednio” zaangażowana w skargi złożone na ks. Rupnika i potwierdziła twierdzenia Anny.
Pani Anna potwierdziła autentyczność drugiego listu.

W liście Teresy, zaadresowanym do kardynała Ladarii i przesłanym do wiadomości O. Sosy oraz tych samych adresatów, co list Anny, napisała ona, że dzięki swojej roli we wspólnocie dowiedziała się, że ks. Rupnik “wykorzystywał swoją pozycję spowiednika i ojca duchowego do nawiązywania, poprzez manipulację, intymnych relacji o charakterze seksualnym”.

Dodała, że tym samym czasie, “stopniowo dowiadywała się o coraz większej liczbie sióstr, które były zaangażowane w te niezdrowe relacje, w wyniku czego wiele z nich miało zniszczone życie.”

Kontynuując swoje szokujące oświadczenie: “W czasie opisywanych wydarzeń, według mojej wiedzy, co najmniej połowa konsekrowanych sióstr była zaangażowana w tego rodzaju relacje z ks. Rupnikiem.”

Publikacja listu Anny następuje zaledwie kilka dni po tym, jak Associated Press doniosła o liście biskupa Libanori, wysłanym do Rzymu, w który mowa o tym, że ofiary ks. Rupnika zasługują na wiarygodność, że pełna prawda nie jest jeszcze ujawniona, a ci, którzy chronili ks. Rupnika, muszą ustąpić.

“Zranione i znieważone osoby, których życie zostało zrujnowane przez doznane zło i przez milczący współudział, mają prawo do tego, by teraz, gdy wszystko wyszło na jaw, przywrócono im godność, nawet publicznie” – napisał bp Libanori. “My, Kościół, mamy obowiązek poważnego rachunku sumienia, a ci, którzy są odpowiedzialni, muszą się do tego przyznać i pokornie prosić świat o wybaczenie zgorszenia”.

Poniżej, za zgodą ofiary, zamieszczamy tłumaczenie oryginalnego listu. Oryginał został ocenzurowany w celu ochrony jej tożsamości.

Od:
[Nazwisko]

Do:
Ks. Arturo Sosa Abascal, S.J., Przełożony Generalny Towarzystwa Jezusowego
============================
Do wiadomości:

Kardynał Luis Ladaria, S.J., Prefekt Dykasterii Nauki Wiary
O. Benjamin Earl, OP, Prokurator Generalny
Kard. Angelo De Donatis, Wikariusz Generalny Jego Świątobliwości dla Diecezji Rzymskiej
O. Johan Verschueren, S.J., Delegat Domów Międzyprowincjalnych w Rzymie
Jego Ekscelencja ks. Daniele Libanori, S.J,
O. Benoît Malvaux, S.J., Prokurator Towarzystwa Jezusowego
Roberto Del Riccio, S.J., Przełożony Prowincji Eurośródziemnomorskiej
O. Hans Zollner, S.J., Dziekan Instytutu Antropologii
Monsignor John Joseph Kennedy, Sekretarz Sekcji Dyscyplinarnej Dykasterii Nauki Wiary
Jego Ekscelencja ks. Stanislav Zore, OFM, Arcybiskup Lublany, Słowenia
O. Miran Žvanut, S.J., Prowincjał Towarzystwa Jezusowego w Słowenii
Maria Campatelli, Dyrektor Centrum Aletti
O. Milan Žust, S.J., Przełożony Rezydencji Trójcy Świętej (Centrum Aletti)
O. Marko Rupnik, S.J., Centrum Aletti, Rzym
O. Ivan Bresciani, S.J., Centrum Aletti, Rzym
Michelina Tenace, Centrum Aletti
Marina Štremfelj, Zespół Santa Severa – Centrum Aletti
Manuela Viezzoli, Aletti Center

Wielebny Ojcze Generale,

Nazywam się [nazwisko], urodziłam się w [miasto] w dniu [data urodzenia].  Piszę ten list otwarty,  aby po raz kolejny przerwać krąg milczenia i wykluczenia, w którym znajdowałam się przez wiele, zbyt wiele lat: dwadzieścia osiem, jakie minęły od mojej pierwszej skargi na stosowanie  przemocy i nadużyć psychofizycznych i duchowych, przez ks. Marko Rupnika.

Jestem zdumiona faktem, że pomimo poważnych zarzutów, które mu postawiono i w związku z którymi zostałam ponownie wezwana do złożenia zeznań, ks. Rupnik nadal prowadzi wykłady w całych Włoszech i zamieszcza swoje katechezy na YouTube. Ta smutna rzeczywistość każe mi wątpić, czy mi uwierzono. Mam potrzebę wiedzieć, myślę, że uzasadnioną, czy po tak wielu cierpieniach jakich doznałam,  Kościół nadal uważa ks. Rupnika za wiarygodnego nauczyciela.

Wygląda na to, że tak, skoro w maju tego roku wygłosił on wykład na temat “Kreatywności w kapłaństwie i małżeństwie” . To ten sam człowiek, który poprzez naciski i szantaż zmuszał mnie do rzeczy, które zgłaszałam w odpowiednim czasie i na odpowiednim forum. Z niezwykłą trudnością piszę dziś jeszcze raz o moim doświadczeniu, ale czuję moralny obowiązek, aby pomóc wam, na ile jestem w stanie, zrozumieć poziom zagrożenia jakie przedstawia ten człowiek.

Około rok temu ks. Daniele Libanori SJ, biskup pomocniczy Rzymu, zapytał mnie, podczas wizytacji wspólnoty zakonnej, której byłam członkiem od 1 października 1987 r. do 31 marca 1994 r., czy byłabym skłonna złożyć świadectwo o fizycznej, psychologicznej i duchowej manipulacji i nadużyciach, jakich doznałam w relacji z ks Marko Rupnikiem SJ jako kierownikiem duchowym i spowiednikiem. Odnoszę się do mojej relacji i zeznań złożonych podczas dochodzenia wstępnego dla KDF w dniu 10 grudnia 2021 roku, na temat bolesnych wydarzeń, które wielokrotnie wpędzały mnie w rozpacz do tego stopnia, że szukałam śmierci uciekając ze Wspólnoty.

W tamtym czasie trudno mi było sobie wyobrazić, że w nadużyciach uczestniczyło wiele innych sióstr. Po mojej pierwszej skardze nikt mi nie pomógł, ani Wspólnota, ani ówczesny arcybiskup Lublany, ani O. Tomaš Špidlik SJ, kierownik duchowy ks. Rupnika, z którym rozmawiałam i próbowałam wyjaśnić, co się dzieje. Wszyscy oni, włączając O. Špidlika, byli jezuitami, bezpośrednimi przełożonymi ks. Rupnika, i wszyscy postanowili przykryć to wszystko zasłoną milczenia. Było to łatwe, bo byłam zbyt chora i zupełnie sama.

Przywoływanie tych wspomnień i dawanie świadectwa o tym co mnie spotkało od ks. Rupnika było dla mnie trudne i bolesne. Z tych powodów proszę dziś Kościół o dostrzeżenie mojego cierpienia.

Nie mam pragnienia zemsty za to, co wycierpiałem, ale oczekuję sprawiedliwości dla ówczesnej, dwudziestoletniej studentki medycyny, której życie zostało nieodwracalnie wywrócone do góry nogami.

Minęły już miesiące od czasu, gdy z bólem i wysiłkiem złożyłam swoje zeznania, a ciągle widzę, jak ks. Rupnik kontynuuje swoją pracę nauczyciela w Kościele.

Jako ofiara i Chrześcijanka czuję się w obowiązku wybaczyć ks. Rupnikowi, ale jednocześnie mam prawo do słowa prawdy ze strony Kościoła na temat zgłoszonych faktów.

Kończąc, chciałabym wyrazić moje głębokie zaniepokojenie tym, że ks. Rupnik mógłby jeszcze kogoś skrzywdzić.

Pociesza mnie często deklarowane przez Kościół pragnienie przejrzystości w odniesieniu do spraw takich jak te, których doświadczyłam, i czekam na odpowiedź.       
Z Panem Bogiem

tłum. Sławomir Soja

======================

z Viki: https://pl.wikipedia.org/wiki/Marko_Ivan_Rupnik

Ekskomunika i sprawa molestowania seksualnego zakonnic

W grudniu 2022 r. generał jezuitów poinformował, że Marco Rupnik był ekskomunikowany. Wywołało to spekulacje medialne, że został ekskomunikowany przez papieża Franciszka w grudniu 2022 r. [2]. W związku z tym jezuici sprostowali informację wyjaśniając, że w 2022 r. generał zakonu tylko podał do publicznej wiadomości informację o wcześniejszej ekskomunice, zaś sama ekskomunika miała miejsce wcześniej i została zdjęta w 2019 r.[3] [4]. Powodem ekskomuniki było poważne przestępstwo kanoniczne, polegające na tym, że Rupnik “wyspowiadał kobietę z odbycia z nim czynności seksualnej”[5].

W marcu 2020 roku, po zdjęciu ekskomuniki, o. Rupnik wygłosił w Watykanie pierwsze kazanie wielkopostne dla papieża i Kurii Rzymskiej [6].

Tymczasem pojawiły się kolejna zarzuty wobec o. Rupnika. W tym wypadku chodzi między innymi o zmuszanie do stosunków seksualnych zakonnic, w tym seksu grupowego i oglądania filmów pornograficznych [7][8][9].

============================

mail: Jest to konieczne ostrzeżenie przed działaniem antychrysta. Spotkałem się zarzutami, że to atak na Kościół…jak te typy są Kościołem, to Kim jest Pan Jezus.

 ==============================

Another Vatican Sex Scandal… just in time for Christmas

https://remnant-tv.com/video/778/another-vatican-sex-scandal…-just-in-time-for-christmas?channelName=RemnantTV

36 minut

==========================================================

The mosaics of Fr Rupnik at San Giovanni Rotondo

=======================